Нестандартні завдання 1 клас

Науковий реферат
"Нестандартні уроки математики в початковій школі"


Математика – це гімнастика розуму.
М. Ломоносов
Ефективними засобами збудження живого інтересу до вивчення математики в початкових класах поряд з різними іншими методами є нестандартні уроки. Основою нестандартних уроків є практична робота, дидактична гра або інтриги, що зближує навчальну діяльність з основним видом діяльності молодших школярів – грою. Вона переключає довільну увагу дітей на навчальний процес, на розв’язування навчальної задачі. Гра спонукає учнів до виконання більшої кількості математичних вправ, сприяє набуттю більш міцних свідомих знань, умінь і навичок. Такі уроки допомагають учителю урізноманітнювати роботу, знімають напруження від звичної навчальної діяльності, переключають увагу школярів; вони є цінним засобом виховання розумової активності дітей, що активізує психічні процес, викликає в учнів живий інтерес до процесу пізнання. На таких уроках діти долають більші труднощі та тренують свої сили.
Як показує практика, новий матеріал з математики, викладений в ігровій формі, з наступними проведеннями практичної роботи дає кращі результати, ніж традиційна форма викладення матеріалу.
Залежно від конкретної педагогічної мети уроку, його змісту, індивідуальних психологічних особливостей дітей та рівня їхнього розвитку, можна проводити сюжетно-рольові ігри з одним учнем, групою або всіма учнями класу. Ці ігри організовують тоді, коли необхідно на практиці показати, як правильно застосовувати знання.
У процесі проведення ігор у багатьох учнів підвищується інтерес до навчального предмету. Навіть пасивні на уроках діти хочуть вступити в гру. Ігри повніше реалізують підготовку учнів до практичної діяльності, виробляють у них життєву позицію, привчають до колективних форм роботи.
Ефективною є гра, що проводиться з настановою на перемогу. Система підбиття підсумків гри передбачає:
доброзичливе ставлення до учня;
позитивне оцінювання зусиль учня;
детальний аналіз утруднень учня і його помилок;
конкретні вказівки, спрямовані на покращення досягнутого результату.
Під час використання ігрового методу навчання необхідно дотримуватись таких основних вимог:
ігрове завдання повинно збігатися з навчальним;
математичний зміст має бути посильним для кожної людини;
підсумок гри має бути чітким і справедливим.
Таким чином, ігрові уроки є важливим засобом розвитку їхнього інтересу до знань.
Готуючись до таких уроків (маємо на увазі – нестандартних), вчитель має продумати:
які математичні вміння і навички вони повинні формувати у дітей;
які виховні завдання вони мають реалізувати;
який матеріал краще використати для уроку;
чітко визначити організацію проведення уроку;
підбиття підсумків.
Вивчення математики завжди супроводиться значним розумовим напруженням учнів. Рухливі ігри, нестандартні завдання запобігають перевтомленню, підвищують працездатність, сприяють фізичному розвитку, формує в них конкретні уявлення, полегшує оволодіння абстрактними поняттями.
Призначення ігор різноманітних. Це й ознайомлення з новим матеріалом, і закріплення, повторення радніших набутих знань. Доцільною формою гри є змагання. Можна провести гру “Забитий гол”. На воротах, які прикріплюються на дошці, розміщуємо м’яч з числом. Діти по черзі називають будь-який приклад, результатом якого є дане число.
В першому класі доцільно провести гру “Назви сусіда” (даного числа).
Розвитку кмітливості, творчої уяви, логічного мислення, активності учнів сприяють віршовані задачі. Наприклад:
5 смерічок, 2 берізки
Зеленіють біля річки.
Поряд з ними є ожина ...
Скільки всіх дерев, скажи-но?
Миколка з’їв 4 сливи,
6 з’їла Настуся.
Скільки слив з’їла бабуся?
Півень голосно кричить:
Сто душ можу розбудить!
Скільки півнів посадити,
Щоб душ двісті розбудити?
Якось бігло через ліс 8 кіз.
П’ять з них – білі–білі.
А останні – сірі–сірі.
Скільки бігло через ліс сірих кіз?
Формування учня самостійною, ініціативною, вдумливою особистістю може бути успішним, коли вчитель зуміє зацікавити учнів.

Комментариев нет:

Отправить комментарий